Målsætning og smerter

Målsætning og smerter

Målsætning og smerter

De fleste som har smerter oplever at det er frustrerende ikke længere at kunne forudsige fremtiden da smerterne forstyrrer de ideér, fremtidsplaner og ambitioner man har. Det gælder både på arbejde, sport eller ved anden aktivitet. Som mennesker er vi jo netop vant til at kunne planlægge og have ambitioner for fremtiden og opnå vores målsætning.

Derudover ligger vi meget af vores identitiet i det vi laver på job og sport og dermed forstyrres der også ved vores identitiet.

Ganske kort handler det om, at få revurderet planerne og ambitionerne i den givne periode, fremfor at forblive frustreret og ked af det som nogle naturligt oplever at blive. Så vi må få skabt en realistisk målsætning for indeværende periode.

Ny forskning har påvist, at mennesker med langvarige ryg- og lændesmerter som selv er med til at lave en plan og en for dem relevant målsætning oplever færre smerter, øget livskvalitet, øget funktionsniveau og ikke mindst en øget vurdering af egne evner til selv at kunne påvirke problemet i en positiv retning i forhold til de patienter der bare modtager information om øvelser.

Det kan være en god ide at overveje følgende når du ligger en plan eller målsætning hvad enten vi taler om delmål eller slutmål;

Specifik, vær så præcis som mulig f.eks jeg vil gerne være i stand til at løbe 15 minutter eller varetage 4 timer på arbejde.

Målbart, igen vær så konkret som muligt, vær klar på hvilke kriterier der skal være opfyldt før du er i mål.

Attraktivt, hvad er der ved det her mål som gør at du er villig til at arbejde for det.

Realistisk, altså er det muligt med de rammer og ressourcer du har at ville nå det opsatte mål.

Tid, sæt gerne en realistisk tidsperiode på men vær villig til at flytte på den om nødvendigt. Som sagt verden er ikke altid særlig firkantet.

Derfor overvej om du har en plan ? Er din plan meningsfuld og realistisk ? Er på tide at du får en plan og en målsætning som en del af den strategi som skal hjælpe dig af med at håndtere dine rygsmerter ?

kilder:

Combined education and patient-led goal setting intervention reduced chronic low back pain disability and intensity at 12 months: A randomized controlled trial. British journal of sports medicine.