fysioaalborg_fysioterapeut_brian-oestergaard-soerensen_forskydelse-af-ryghvirvel

Forskningsprojekt om lænderygsmerter

 

UCN logofysioaalborg_fysioterapeut_brian-oestergaard-soerensen_forskydelse-af-ryghvirvelForsøgspersoner søges til forskningsprojekt om lænderygsmerter.

Titel: Muskelspænding og effekten af smerte på kontrollen af ryggen under forskellige funktioner

(Overordnet titel på forsøget: Effekten af udtrætning, træningsømhed og smerte på kontrollen af ryggen under trappegang)

Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, og University College Nordjylland, Fysioterapeutuddannelsen, søger vi raske forsøgspersoner og forsøgspersoner med tilbagevendende lænderygsmerter til eksperimentelle forsøg.

Du skal deltage i en forsøgssession som varer ca. 2 timer. Under forsøget skal du udføre en række forskellige funktioner liggende, siddende og stående, samt under gang før og efter, at vi har givet dig en injektion med saltvand, der forårsager muskelsmerte. Under forsøgene måler vi aktiviteten i dine muskler samt dine bevægelser.
Du modtager 110 kr. pr time for din deltagelse. Beløbet er skattepligtigt og indrapporteres til Skat som B-indkomst. Bemærk venligst, at du skal have en gyldig arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et såkaldt tredjeland.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, sagsnummer N-20140006.

Er du interesseret og ønsker at bidrage til mere viden på området så ring eller skriv til:

Brian Østergaard Sørensen, fysioterapeut, Dip. MDT. MSc. Stud. på University of Dundee, Skotland, School of Nursing and Midwifery, adjunkt på University College Nordjylland, Fysioterapeutuddannelsen, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg Ø.
Privat praktiserende fysioterapeut v/ FysioAalborg. Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg.
Tlf.: 72690972, e-mail: bri@ucn.dk